Alle geboden diensten en producten zijn door Q zorgvuldig gescreend alvorens ze op de markt komen. Wij maken hier een onderscheid tussen partners en haar dienstverlening.

Ten aanzien van partners en aangesloten assessoren screenen wij op:
– bestendigheid
– betrouwbaarheid
– bewezen succes
– flexibiliteit
– kennis
– klantgerichtheid
– toegevoegde waarde

Ten aanzien van producten screenen wij op:
– bereik
– betrouwbaarheid
– doel
– flexibiliteit
– inzetbaarheid
– platform
– prijs/kwaliteit
– rapportage
– toegevoegde waarde
– validiteit