Missie
Het grootste en meest toonaangevende psychometrische inkoopportaal ter wereld.

Visie

Onafhankelijk, objectief, transparant informeren over en bemiddelen in HR instrumenten en diensten.

Doel
Inventariseren en koppelen van brede of specifieke HR behoeften aan HR instrumenten welke passen binnen het gewenste doel, het beoogde resultaat en het geoorloofde budget.

Quality
Q bemiddelt alleen in hoogwaardige kwalitatieve instrumenten. Ieder instrument wordt op een aantal criteria beoordeeld en alleen “Q-Approved”-waardige diensten komen in het schap.

Quantity

Door grootschalige inkoop kunnen groot en kleinverbruikers rekenen op voordeel. Zo hebben bijvoorbeeld partijen die zich geen zware investeringen kunnen veroorloven de mogelijkheid om per stuk af te nemen.

Service

Hoewel tussenpersoon neemt Q alle verantwoordelijkheid op zich er zorg voor te dragen dat een leverancier al zijn verplichtingen nakomt. Hiertoe heeft Q een eenduidig Service Level Agreement afgesproken met alle partijen die Q-Assessments vertegenwoordigt.

Q-Approved

Alle geboden diensten en producten zijn door Q zorgvuldig gescreend alvorens ze op de markt komen. Wij maken hier een onderscheid tussen producten en dienstverlening. Aangesloten consultants en assessoren beschouwen wij ook als partners en zijn op dezelfde gronden gescreend.

Uw voordeel: een one-stop shop voor al uw HR processen!