0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Vaardigheden

Etray

CubiksFase HR CyclusOntwikkelingSegmentSelectieSimulatiesUitgeverVaardigheden

Etray van Cubiks levert altijd een accurate beoordeling van het probleemoplossend vermogen van kandidaten die worden geconfronteerd met een drukke mailbox. Dit biedt oplossing bij het maken van snelle en geïnformeerde wervingskeuzes en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden bij medewerkers. Deze elektronische postbaksimulatie bevat verschillende tijdsgevoelige, functiegerelateerde e-mails die bekeken en beantwoord moeten worden. Deelnemers kiezen de antwoorden van hun voorkeur, waarna ze een schriftelijke oefening doen, die handmatig door een getrainde beoordelaar wordt geëvalueerd. Tijdens de simulatie blijven e-mails binnenkomen, dus deelnemers moeten snel kunnen handelen en beslissingen nemen. Een team selecteren en ontwikkelen vereist wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de werkmethoden van je medewerkers. Daarom hebben wij drie versies van Etray ontwikkeld: voor pas afgestudeerden of junior managers, voor senior management en voor ondersteunend personeel. Flyer Etray

Read details

Sfeer van Invloed

OntwikkelingPersoonlijkheidTalentScannerVaardigheden

De Sfeer van invloed vragenlijst is ontworpen om de patronen die onderliggend zijn aan iemands interactieve gedrag en beïnvloedend vermogen gedurende interacties in kaart te brengen. Het is een quick scan waaruit naar voren komt welke interactiestijlen mensen regelmatig of frequent inzetten en welke interactiestijlen gedurende gesprekken onderbelicht blijven. De uitkomst van deze vragenlijst, die slechts 15 minuten kost om in te vullen, is een uitgebreide expertrapportage gericht aan de kandidaat. Deze rapportage is inclusief visuele informatie, een algemene indruk, gepersonificeerde beschrijvingen op de 12 verschillende interactiestijlen en op maat beschreven ontwikkeltips. Tegenover een kleine investering staat dus een grote hoeveelheid informatie, op basis waarvan je direct in gesprek kunt met medewerkers, coachees of kandidaten. Gezamenlijk kun je onderzoeken of achterhaalde patronen al dan niet functioneel blijken te zijn in het dagelijks functioneren van betreffende persoon. Of er wellicht blinde vlekken zijn (stijlen die men nooit aangeleerd heeft en/of niet automatisch inzet) of interactiestijlen die mogelijk overheersen in specifieke situaties en die eerder juist getemperd dienen te worden. Naast ontwikkeltool kan de Sfeer van invloed vragenlijst tevens gebruikt worden voor profilering; met andere woorden, heeft iemand die interactiestijlen in huis die essentieel gebleken zijn of een constructieve bijdrage leveren aan bepaalde functies. Aangezien het geleverde profiel een expertrapportage bevat is de test bruikbaar voor een brede doelgroep; psychologen, loopbaanadviseurs, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, etc. Voorbeeldrapportage Sfeer van Invloed Flyer Sfeer van Invloed

Read details

SQ Leiderschap

SelectieSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers. SQ-tests zijn multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociale intelligente leidinggevende schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders. De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen. De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO-niveau met ervaring. De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen. Er is een maatwerkrapportage gebaseerd op acht scores. Belangrijkste is de SQ-score, gebaseerd op alle 68 effectiviteitsbeoordelingen. Verder vier SQ-deelscores, voor aanspreken op voortgang en werkresultaten, aanspreken op sociaal gedrag, motiveren en coachen. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary. Voorbeeldrapportage

Read details

DSI

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEBVaardigheden

Het Dependability and Safety Instrument onderzoekt factoren die belangrijk zijn voor de werkplek. Het is bedoeld als een eerste screening tool en is bijzonder geschikt voor werknemers die vaak met klanten in contact komen of een operationele functie hebben. DSI werd specifiek ontwikkeld om na te gaan of potentiële werknemers weinig afwezig zullen zijn; effectieve en positieve teamleden zullen zijn op wie men kan rekenen voor goed kwaliteitswerk en een grotere klantgerichtheid; en die in omgevingen waar veiligheid kritiek is minder kans maken op ongevallen. Voorbeeldrapportage

Read details

Conflict Styles

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgeverVaardigheden

Deze vragenlijst is ontworpen om het individuele gedrag in conflict situaties te analyseren. Conflict situaties zijn situaties waarin de belangen van twee personen niet gelijk zijn. Het getoonde gedrag is een resultaat van persoonlijke voorkeuren en de situatie waarin iemand is beland. Deze vragenlijst helpt om de mix van conflictstijlen te analyseren. De score op een van de 5 conflictstijlen geeft aan in hoeverre deze stijl u tot nut kan zijn en hoe gemakkelijk deze gehanteerd kan worden. Voorbeeldrapportage

Read details

Communication Styles

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingSegmentUitgeverVaardigheden

Uit onderzoeken naar menselijke relaties komen twee factoren naar voren: een factor rond controle, invloed en dominantie en een factor rond intimiteit en affectie. Dat wil zeggen: wanneer mensen met elkaar omgaan, speelt er enerzijds steeds iets van macht en invloed of het ontbreken daarvan en anderzijds iets van persoonlijke afstand of nabijheid. In deze rapportage worden beide factoren met elkaar vergeleken en vertaald in 8 verschillende communicatie stijlen. De afnameduur is ongeveer 15 minuten.

Read details

CamCoach Sales

OntwikkelingSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je een minuut de tijd om hier spontaan op te reageren. In het e-learningprogramma kun je je eigen reactie direct daarna terugbekijken, samen met een aantal indicatoren van effectief gedrag en een voorbeeldreactie van een rolmodel. Ook kan je reeds gefilmde effectieve reacties bekijken. Gesterkt door deze informatie kun je als deelnemer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en opnieuw een reactie inspreken. Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de situatie en het gedrag helemaal beheerst. Daarna kun je de volgende situatie starten. Voordelen van CamCoach: Effectief door combineren van principes die het leerproces faciliteren (blended learning). Efficiënt omdat de deelnemer zelfstandig het programma doorloopt. De deelnemer is zijn eigen beoordelaar en coach.Laagdrempelig omdat het enige vereiste een PC/laptop met internetverbinding en webcam is. Veiligomdat een deelnemer CamCoach thuis kan doen terwijl er niemand meekijkt. Gebruiksmogelijkheden die wij zien met deze methode: Als optie binnen een ontwikkelingsprogramma waarin deelnemers een eigen budget beheren en daaruit zelf de verschillende onderdelen samenstellen. Als voorbereiding op een training. Door de e-learningmodule vooraf als huiswerkopdracht mee te geven staan de neuzen vanaf het begin in dezelfde richting en kan bovendien een bepaald basisniveau worden verondersteld. Deelnemers kunnen aan bij aanvang van de training beter hun eigen leerpunten ter sprake brengen door te refereren aan de concrete situaties die zij hebben doorlopen. Als onderdeel van een training. Deelnemers gaan bijvoorbeeld in subgroepjes uiteen en nemen om beurten plaats voor de webcam. Men reflecteert op eigen en elkaars reacties. Voordeel is dat iedereen aan de beurt komt. Eventueel kan hierna een rollenspel worden georganiseerd met een echte acteur die de diepte ingaat. Hier valt dan meer effect van te verwachten omdat de deelnemers dan al over de eerste schroom heen zijn en bovendien beschikken over de benodigde basisvaardigheden waarmee zij de acteur tegenspel kunnen geven. Als onderdeel van individuele coaching. De coach kan de reacties die de deelnemer in de CamCoach gaf, zelf beluisteren. Als voorbereiding op een assessment.

Read details

CamCoach Leidinggeven

OntwikkelingSimulatiesVaardighedenVanderMaesen & Koch

Als deelnemer krijg je in CamCoach te maken met gefilmde praktijksituaties waarin een acteur jou rechtstreeks aanspreekt. Zodra het beeld bevriest krijg je een minuut de tijd om hier spontaan op te reageren. In het e-learningprogramma kun je je eigen reactie direct daarna terugbekijken, samen met een aantal indicatoren van effectief gedrag en een voorbeeldreactie van een rolmodel. Ook kan je reeds gefilmde effectieve reacties bekijken. Gesterkt door deze informatie kun je als deelnemer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en opnieuw een reactie inspreken. Dit kun je een aantal keren herhalen totdat je de situatie en het gedrag helemaal beheerst. Daarna kun je de volgende situatie starten. Voordelen van CamCoach: Effectief door combineren van principes die het leerproces faciliteren (blended learning). Efficiënt omdat de deelnemer zelfstandig het programma doorloopt. De deelnemer is zijn eigen beoordelaar en coach.Laagdrempelig omdat het enige vereiste een PC/laptop met internetverbinding en webcam is. Veiligomdat een deelnemer CamCoach thuis kan doen terwijl er niemand meekijkt. Gebruiksmogelijkheden die wij zien met deze methode: Als optie binnen een ontwikkelingsprogramma waarin deelnemers een eigen budget beheren en daaruit zelf de verschillende onderdelen samenstellen. Als voorbereiding op een training. Door de e-learningmodule vooraf als huiswerkopdracht mee te geven staan de neuzen vanaf het begin in dezelfde richting en kan bovendien een bepaald basisniveau worden verondersteld. Deelnemers kunnen aan bij aanvang van de training beter hun eigen leerpunten ter sprake brengen door te refereren aan de concrete situaties die zij hebben doorlopen. Als onderdeel van een training. Deelnemers gaan bijvoorbeeld in subgroepjes uiteen en nemen om beurten plaats voor de webcam. Men reflecteert op eigen en elkaars reacties. Voordeel is dat iedereen aan de beurt komt. Eventueel kan hierna een rollenspel worden georganiseerd met een echte acteur die de diepte ingaat. Hier valt dan meer effect van te verwachten omdat de deelnemers dan al over de eerste schroom heen zijn en bovendien beschikken over de benodigde basisvaardigheden waarmee zij de acteur tegenspel kunnen geven. Als onderdeel van individuele coaching. De coach kan de reacties die de deelnemer in de CamCoach gaf, zelf beluisteren. Als voorbereiding op een assessment.

Read details

Algemene vaardigheden

OntwikkelingPearsonSelectieSHL/CEBVaardighedenVoorselectie

Q-Assessments beschikt over een groot aantal testen die een aantal algemene vaardigheden van de kandidaat meten. Onderstaand een overzicht van alle testen. Deze testen zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. – Computer Fundamentals Mac – Basic Arithmetic – Business Communications – Business Communications Writing Sample – Business Letter Compose – Business Letter Edit – Business Math – Business Vocabulary – Classifying and Coding – Computer Fundamentals Windows XP – Computer Literacy Windows XP – Contact Center Virtual Scenario – Data Entry Alphanumeric – Data Entry Numeric – Data Entry Ten Key Split Screen – English Vocabulary (USA) – Filing Names – Filing Numbers – Following Instructions – General Clerical Grammar – General Clercial Spelling – Marketing Concepts – Marketing Spelling – Math Fundamentals (Metric) – Math Problem Solving – Microsoft Excel 2007 – Microsoft Powerpoint 2007 – Microsoft Project 2002 – Microsoft Word 2007 – Presentation Skills – Proofreading – Reading Comprehension – Retail Sales and Service – Reviewing Forms – Split Screen Typing Test – Web Design Concepts – Written English

Read details
Contact