0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Selectie

Connector Big Five Personality

PersoonlijkheidPiCompanySelectieVoorselectie

Connector Big Five Personality is een uitgebreidere versie van de Detector Big Five Personality. De gebruiker kan zelf een aantal competenties selecteren en het rapport geeft aan in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat daarbij aansluit. Ook hier worden persoonlijkheid als aansluiting bij de geselecteerde competenties overzichtelijk en direct interpreteerbaar weergegeven in een grafisch overzicht op één pagina. Voor studenten is er een speciale Student Big Five Personality uitgave. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Ability (V)MBO

IntelligentiePiCompanySelectieVoorselectie

Connector Ability is een unieke capaciteitentest die de G-factor, de algemene – “General” – intelligentiefactor meet. Ook is de Connector Ability cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar. Omdat de Connector Ability ook thuis kan worden afgenomen, bestaat voor organisaties de mogelijkheid om de Connector Ability Validator in te zetten. Deze Validator maakt het mogelijk de thuistest van de kandidaat te valideren op een zeer korte en beknopte wijze. De inhoud van de test past zich tijdens de afname aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat aan, zodat deze telkens een volgende vraag voorgelegd krijgt die voor het bepalen van diens niveau op dat moment de meeste informatie geeft. Dit is efficiënt, snel en effectief. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op verschillende plaatsen en tijdstippen worden afgenomen, waardoor deze vooral goed kan worden ingezet in situaties waarin verschillende kandidaten waar ook ter wereld met elkaar worden vergeleken. De test levert een meting van het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat daarvoor vooraf een opleidingsniveau hoeft te worden bepaald, wat van belang is bij internationale vergelijking waar diploma’s niet altijd vergelijkbaar zijn. Achteraf kan de score worden vergeleken met een aantal internationaal gestandaardiseerde niveau normgroepen. Er zijn betrouwbare normgegevens beschikbaar voor de internationaal bekende Bachelor- en Master niveaus en voor lagere/middelbare opleidingsniveaus. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Ability

IntelligentiePiCompanySelectie

Connector Ability is een unieke capaciteitentest die de G-factor, de algemene – “General” – intelligentiefactor meet. Ook de Connector Ability is cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar. Omdat de Connector Ability ook thuis kan worden afgenomen, bestaat voor organisaties de mogelijkheid om de Connector Ability Validator in te zetten. Deze Validator maakt het mogelijk de thuistest van de kandidaat te valideren op een zeer korte en beknopte wijze. De inhoud van de test past zich tijdens de afname aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat aan, zodat deze telkens een volgende vraag voorgelegd krijgt die voor het bepalen van diens niveau op dat moment de meeste informatie geeft. Dit is efficiënt, snel en effectief. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op verschillende plaatsen en tijdstippen worden afgenomen, waardoor deze vooral goed kan worden ingezet in situaties waarin verschillende kandidaten waar ook ter wereld met elkaar worden vergeleken. De test levert een meting van het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat daarvoor vooraf een opleidingsniveau hoeft te worden bepaald, wat van belang is bij internationale vergelijking waar diploma’s niet altijd vergelijkbaar zijn. Achteraf kan de score worden vergeleken met een aantal internationaal gestandaardiseerde niveau normgroepen. Er zijn betrouwbare normgegevens beschikbaar voor de internationaal bekende Bachelor- en Master niveaus en voor lagere/middelbare opleidingsniveaus. Voorbeeldrapportage

Read details

Career Orientations

Fase HR CyclusHrmForceMotivatieOntwikkelingSegmentSelectieUitgever

De kandidaat maakt een loopbaanwaarden test. Dit instrument biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren. De afname tijd van de test is ongeveer 15 minuten.

Read details

Big Fifty Personality

Fase HR CyclusHrmForceMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

Dit betreft een online persoonlijkheidsvragenlijst. Dit instrument geeft de scores van de kandidaat aan gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties, de Big Five (Neuroticisme, Extraversie, Openstaan, Aanpassen en Consciëntieusheid). In de rapportage van de Big Fifty Personality wordt het persoonlijkheidsprofiel doorvertaald naar competenties. Per competentie wordt een indicatie gegeven van de mate waarin de medewerker de competentie kan ontwikkelen gegeven zijn persoonlijkheid. De afnametijd van de test is ongeveer 20 minuten.

Read details

Assessment Support Rapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Assessment Support Rapport (gegenereerd vanuit de OPQ) is een samenstelling van het profiel, het signalen rapport, het competentie rapport en het persoonlijk rapport en is goedkoper dan wanneer de rapportages afzonderlijk worden aangevraagd. Voorbeeldrapportage

Read details

Algemene vaardigheden

OntwikkelingPearsonSelectieSHL/CEBVaardighedenVoorselectie

Q-Assessments beschikt over een groot aantal testen die een aantal algemene vaardigheden van de kandidaat meten. Onderstaand een overzicht van alle testen. Deze testen zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. – Computer Fundamentals Mac – Basic Arithmetic – Business Communications – Business Communications Writing Sample – Business Letter Compose – Business Letter Edit – Business Math – Business Vocabulary – Classifying and Coding – Computer Fundamentals Windows XP – Computer Literacy Windows XP – Contact Center Virtual Scenario – Data Entry Alphanumeric – Data Entry Numeric – Data Entry Ten Key Split Screen – English Vocabulary (USA) – Filing Names – Filing Numbers – Following Instructions – General Clerical Grammar – General Clercial Spelling – Marketing Concepts – Marketing Spelling – Math Fundamentals (Metric) – Math Problem Solving – Microsoft Excel 2007 – Microsoft Powerpoint 2007 – Microsoft Project 2002 – Microsoft Word 2007 – Presentation Skills – Proofreading – Reading Comprehension – Retail Sales and Service – Reviewing Forms – Split Screen Typing Test – Web Design Concepts – Written English

Read details

Ability Analysis

Fase HR CyclusHrmForceIntelligentieSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

Capaciteitentests zijn bewezen de meest effectieve voorspellers voor succes in de functie. Ability Analysis, is een cognitieve capaciteitentest die meet hoe snel iemand problemen kan doorgronden, zich een oordeel kan vormen, nieuwe dingen kan leren etc. Met elke vraag wordt de kandidaat extra uitgedaagd, vragen zijn dus niet snel te makkelijk of te moeilijk.

Read details
Contact