0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Selectie

Master Competence Analysis (MCA)

IntelligentieMaster ManagementSelectie

Master Competence Analysis (MCA) is een cognitieve vragenlijst voor het vaststellen van logische en analytische vaardigheden, ofwel het logisch redeneren. De resultaten leggen de vaardigheden vast voor taalkundig, cijfermatig en ruimtelijk inzicht. MCA onderzoekt niet wat iemand geleerd heeft, maar wat zijn of haar potentie is om bij te leren en hoe om te gaan met nieuwe en complexe situaties. Het is geen intelligentie test, want er wordt niet gekeken naar geheugencapaciteit of snelheid in het oplossen van vraagstukken. Wel wordt gekeken hoe lang kandidaten over bepaalde onderdelen doen en in welke mate vraagstukken succesvol zijn opgelost. De test wordt meestal ingezet om talentpotentieel te ontdekken onder bestaande of nieuwe werknemers en om vast te stellen of iemand intellectueel voldoening haalt (kan halen) uit zijn/haar werk of opleiding. Voor opleidingstrajecten en takenpakketten is het tevens interessant uit te vinden of iemand zijn uiterste beste moet doen om bij te blijven (boven zijn/haar niveau presteert) of het traject met het meeste gemak kan voltooien (onder zijn/haar niveau presteert). Tevens is het interessant te achterhalen of iemand gebaat is bij visueel en praktisch ingestelde opleidingen of juist in staat is om veel leesmateriaal tot zich te nemen. Anderzijds is de één gebaat bij kortstondige en heftige input (stoomcursus) en de ander bij meer langdurige trajecten (MBA). MCA kijkt dus niet of iemand goed kan rekenen, lezen, schrijven of ruimtelijk inzicht heeft, maar meer in welke mate deze combinatie van factoren van invloed zijn op het al dan niet succesvol uitvoeren van taken en volgen van opleidingen. Voorbeeldrapportage

Read details

Manager Plus Rapport

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Manager Plus rapport is specifiek bestemd voor gebruik door HR professionals en lijnmanagers. Het bevat allerlei informatie die ondersteunend is voor selectiebesluiten. De rapportage bevat een overzicht van hoe iemand verkiest te werken oftewel zijn/haar gedrag op het werk (omgang met andere mensen, benadere van taken en gevoelens & emotie), de vermoedelijke invloed van de kandidaat op het team en de waarschijnlijke prestaties op competenties. Voorbeeldrapportage

Read details

Management Competentie Rapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Management Competentie Rapport geeft inzicht in de competenties op het gebied van managementvaardigheden van de kandidaat. De resultaten geven een handvat om (toekomstige) managers te wijzen op aanwezige/ minder aanwezige competenties en ontwikkelmogelijkheden om te groeien naar of binnen een managementpositie. Voorbeeldrapportage

Read details

Leiderschapsrapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Leiderschaps Rapport geeft inzicht in de 8 competenties die volgens het SHL Leadership model kritisch zijn voor iemand die een organisatie moet kunnen leiden. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen een management focus, gebaseerd op een transactionele stijl van leidinggeven, en een leiderschapsfocus, gebaseerd op een transformationele stijl van leidinggeven. Op een viertal, voor een leider essentiele functiegebieden (visies ontwikkelen, doelen uitdragen, steun krijgen en succes boeken) wordt inzicht gegeven in de voorkeursstijl van de persoon. Voorbeeldrapportage

Read details

Leadership

Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

Op basis van deze vragenlijst ontstaat een overzicht van de management rollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die management rol. De afnametijd van de vragenlijst is ongeveer 15 minuten.

Read details

Facet5

Consulting ToolsOntwikkelingPersoonlijkheidSelectie

Facet5 is de sterkste en helderste online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment, die managers en HR-professionals snel inzicht geeft in het gedrag, de motivatie, houding en ambitie van mensen. Facet5 is uniek omdat het wetenschappelijk grondig is onderbouwd én klare taal spreekt. Het zeer uitgebreide en toegankelijke persoonlijke rapport geeft antwoord op vragen als: – Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze (nieuwe) medewerker en wat kan ik van hem of haar in de praktijk verwachten? – Hoe kan ik de manager van deze persoon houvast bieden in de aansturing? – In welke competenties kan mijn medewerker nog groeien? – Op welke manier is deze persoon inpasbaar in een specifiek team? – Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering? De diepgang van Facet5 grenst aan het ongeloofwaardige. Deelnemers geloven vaak niet dat hun persoonlijke rapporten automatisch gegenereerd zijn, omdat de terugkoppeling zo to the point is. Hoe dit kan? Facet5 is gedurende vele jaren geperfectioneerd en uitgebouwd. Het systeem wordt jaarlijks door meer dan tienduizend mensen ingevuld en de informatie die het systeem daarmee verzamelt wordt voortdurend benut om het systeem verder te verfijnen en te verbeteren. Facet5 biedt verschillende toepassingen: – Focus op specifieke competenties – Audition: een beoordeling afgezet tegen een specifiek competentieprofiel – Teamscape: een vergelijking van individuele rapporten, samengevoegd in een teamrapportage – Focus op leidinggeven: een praktisch overzicht voor de manager, met do’s & don’t’s – Werkvoorkeuren: een overzicht van drijfveren en motivatie Voorbeeldrapportage

Read details

Emotionele Intelligentie

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Emotionele Intelligentie rapport geeft u een beeld van de mate waarin iemand een aantal emotionele vaardigheden ontwikkeld heeft. Het rapport geeft tevens een aantal ontwikkeltips om deze vaardigheden te verbeteren. Voorbeeldrapportage

Read details

DSI

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEBVaardigheden

Het Dependability and Safety Instrument onderzoekt factoren die belangrijk zijn voor de werkplek. Het is bedoeld als een eerste screening tool en is bijzonder geschikt voor werknemers die vaak met klanten in contact komen of een operationele functie hebben. DSI werd specifiek ontwikkeld om na te gaan of potentiële werknemers weinig afwezig zullen zijn; effectieve en positieve teamleden zullen zijn op wie men kan rekenen voor goed kwaliteitswerk en een grotere klantgerichtheid; en die in omgevingen waar veiligheid kritiek is minder kans maken op ongevallen. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector C HBO/WO

IntelligentiePiCompanySelectie

De Connector C is inmiddels bij PiCompany vervangen door de Connector Ability. Voor meer informatie, klik hier. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector C (V)MBO

IntelligentiePiCompanySelectie

De Connector C is inmiddels vervangen door de Connector Ability. Voor meer informatie, klik hier. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact