0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Pearson

LIV

InteresseMobiliteitPearson

• Vragenlijst gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model met onderliggende facetten • Tool speciaal ontwikkeld voor HRM loopbaanvraagstukken • Nu met verbeterde rapportage en uitgebreide normering Doel Het meer inzicht geven in iemands loopbaanperspectieven. Dit gebeurt aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden die met het zogenaamde RIASOC/PAKSOC-model in kaart worden gebracht. Doelgroep De Loopbaan Inzicht Vragenlijst is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, volwassenen met werkervaring en mensen aan het eind van hun loopbaan. Beschrijving De Loopbaan Inzicht Vragenlijst biedt handvatten aan volwassenen met loopbaanvraagstukken. Van jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, via volwassenen met vragen over het voortzetten van hun loopbaan tot de mensen die nog maar een paar jaar te werken hebben en zich afvragen hoe ze die gaan invullen. De LIV is gebaseerd op het RIASOC/PAKSOC-model en biedt bij al deze loopbaanvragen inzicht in de interesses, kennis en vaardigheden van een persoon. Het gebruikte model is gemoderniseerd en uitgebreid met de volgende facetten: – Handenarbeid, buiten, techniek (Praktisch) – Natuurwetenschappen, theorie (Analytisch) – Creativiteit, kunst (Kunstzinnig) – Zorg, onderwijs (Sociaal) – Leiderschap, organiseren, scoren, status en macht (Ondernemend) – Structuur, zakelijkheid (Conventioneel) De LIV is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. Dit is te merken aan de vraagstelling, maar ook aan de uitslag en rapportage. Deze sluiten beter aan bij de situatie van volwassenen dan bij een test die oorspronkelijk is ontwikkeld voor scholieren. Normering De Loopbaan Inzicht Vragenlijst bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is een sorteertaak die ipsatief, dus zonder normen, wordt ingezet. Het tweede, genormeerde, gedeelte, is een vragenlijst met een vijfpuntsschaal. De normgroepen zijn uitgesplitst naar sekse en opleidingsniveau. In totaal zijn er zeven normgroepen beschikbaar. Voorbeeldrapportage

Read details

BIT

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

• Ontworpen voor de praktijk van de studie-, beroepskeuze- en vroege loopbaanbegeleiding • Nu ook online beschikbaar met hernieuwde normen • Inzetbaar om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te helpen bij hun beroepskeuze Doel De BIT is ontworpen om de school- en beroepskeuze van de kandidaat vast te stellen. Doelgroep De test is bedoeld voor mannen en vrouwen in opleidingsniveau vmbo, havo en vwo. Beschrijving Het instrument kan helpen bij de bevestiging van keuzes, bij het afwegen van alternatieven, bij de planning van de persoonlijke ontwikkeling, bij het verruimen van de horizon en bij het begrijpen van ongenoegen over de opleiding, het beroep of de werkomgeving. Onlangs is de handleiding van de BIT volledig herzien met daarin opgenomen een beschrijving van de nieuwe normen. Het antwoordformulier voor afname via de pen-en-papiermethode is verbeterd en nu op A3 formaat. Normering Er zijn normen beschikbaar voor mannen en vrouwen binnen de volgende opleidingsniveaus: vmbo, havo, vwo. Op het online platform kunnen leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar uit het voortgezet onderwijs worden afgezet tegen de hernieuwde landelijke normen. Leerlingen uit het derde leerjaar kunnen op het internetplatform worden afgezet tegen normen uit de uitgave van 1999.

Read details

Algemene vaardigheden

OntwikkelingPearsonSelectieSHL/CEBVaardighedenVoorselectie

Q-Assessments beschikt over een groot aantal testen die een aantal algemene vaardigheden van de kandidaat meten. Onderstaand een overzicht van alle testen. Deze testen zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. – Computer Fundamentals Mac – Basic Arithmetic – Business Communications – Business Communications Writing Sample – Business Letter Compose – Business Letter Edit – Business Math – Business Vocabulary – Classifying and Coding – Computer Fundamentals Windows XP – Computer Literacy Windows XP – Contact Center Virtual Scenario – Data Entry Alphanumeric – Data Entry Numeric – Data Entry Ten Key Split Screen – English Vocabulary (USA) – Filing Names – Filing Numbers – Following Instructions – General Clerical Grammar – General Clercial Spelling – Marketing Concepts – Marketing Spelling – Math Fundamentals (Metric) – Math Problem Solving – Microsoft Excel 2007 – Microsoft Powerpoint 2007 – Microsoft Project 2002 – Microsoft Word 2007 – Presentation Skills – Proofreading – Reading Comprehension – Retail Sales and Service – Reviewing Forms – Split Screen Typing Test – Web Design Concepts – Written English

Read details

ABIV

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

• Onderzoek naar alle voorkomende interessedimensies • Relevant voor studieadvies • In te zetten bij loopbaanbegeleiding Doel Het bepalen van de beroepsinteresse. Doelgroep Adolescenten en volwassenen van 15 jaar en ouder, bij voorkeur op het niveau van 3e klas HAVO/VWO. Beschrijving De ABIV is een traditionele interessetest die gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over individuele school-, studie- en beroepskeuzes van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van volwassenen. In deze test moet de respondent zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten. De ABIV wordt aanbevolen in begeleidingssituaties, voornamelijk als uitgangspunt voor een gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores herkennen? Levert het patroon van voorkeur- en afkeerscores reële alternatieven op? Worden naar aanleiding van het gesprek over de scores nieuwe studiemogelijkheden ontdekt?’ Bij een gesprek ter beantwoording van dergelijke vragen komt de ABIV het beste tot zijn recht. Gebruik van de ABIV in selectiesituaties wordt afgeraden. ABIV meet 18 schalen: Exact-wetenschappelijk; Technisch; Literair; Artistiek; Muzikaal; Alfa-wetenschappelijk; Commercieel; Sociaal; Sociaal-wetenschappelijk; Religieus; Buitenwerk; Sport; Bestuurlijk; Administratief; Cijferwerk; Leidinggeven; Avontuur; Medisch. Normering Er zijn normgegevens beschikbaar voor de bovenbouw van HAVO/ VWO, zowel voor mannen en vrouwen apart als gecombineerd. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact