0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Fase HR Cyclus

BIT

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

• Ontworpen voor de praktijk van de studie-, beroepskeuze- en vroege loopbaanbegeleiding • Nu ook online beschikbaar met hernieuwde normen • Inzetbaar om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te helpen bij hun beroepskeuze Doel De BIT is ontworpen om de school- en beroepskeuze van de kandidaat vast te stellen. Doelgroep De test is bedoeld voor mannen en vrouwen in opleidingsniveau vmbo, havo en vwo. Beschrijving Het instrument kan helpen bij de bevestiging van keuzes, bij het afwegen van alternatieven, bij de planning van de persoonlijke ontwikkeling, bij het verruimen van de horizon en bij het begrijpen van ongenoegen over de opleiding, het beroep of de werkomgeving. Onlangs is de handleiding van de BIT volledig herzien met daarin opgenomen een beschrijving van de nieuwe normen. Het antwoordformulier voor afname via de pen-en-papiermethode is verbeterd en nu op A3 formaat. Normering Er zijn normen beschikbaar voor mannen en vrouwen binnen de volgende opleidingsniveaus: vmbo, havo, vwo. Op het online platform kunnen leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar uit het voortgezet onderwijs worden afgezet tegen de hernieuwde landelijke normen. Leerlingen uit het derde leerjaar kunnen op het internetplatform worden afgezet tegen normen uit de uitgave van 1999.

Read details

Big Fifty Personality

Fase HR CyclusHrmForceMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentSelectieUitgever

Dit betreft een online persoonlijkheidsvragenlijst. Dit instrument geeft de scores van de kandidaat aan gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties, de Big Five (Neuroticisme, Extraversie, Openstaan, Aanpassen en Consciëntieusheid). In de rapportage van de Big Fifty Personality wordt het persoonlijkheidsprofiel doorvertaald naar competenties. Per competentie wordt een indicatie gegeven van de mate waarin de medewerker de competentie kan ontwikkelen gegeven zijn persoonlijkheid. De afnametijd van de test is ongeveer 20 minuten.

Read details

Assessment Support Rapport

OntwikkelingPersoonlijkheidSelectieSHL/CEB

Het Assessment Support Rapport (gegenereerd vanuit de OPQ) is een samenstelling van het profiel, het signalen rapport, het competentie rapport en het persoonlijk rapport en is goedkoper dan wanneer de rapportages afzonderlijk worden aangevraagd. Voorbeeldrapportage

Read details

Appraisal

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingSegmentUitgever

Deze rapportage verschaft gedetailleerde feedback omtrent vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken, gegeven vanuit een aantal verschillende perspectieven. De kandidaat krijgt gestructureerde feedback omtrent hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe de kandidaat op zijn/haar manager overkomt. Het is een perfecte input voor de functionerings- en beoordelingscyclus. De afnametijd van de test is ongeveer 25 minuten.

Read details

Algemene vaardigheden

OntwikkelingPearsonSelectieSHL/CEBVaardighedenVoorselectie

Q-Assessments beschikt over een groot aantal testen die een aantal algemene vaardigheden van de kandidaat meten. Onderstaand een overzicht van alle testen. Deze testen zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. – Computer Fundamentals Mac – Basic Arithmetic – Business Communications – Business Communications Writing Sample – Business Letter Compose – Business Letter Edit – Business Math – Business Vocabulary – Classifying and Coding – Computer Fundamentals Windows XP – Computer Literacy Windows XP – Contact Center Virtual Scenario – Data Entry Alphanumeric – Data Entry Numeric – Data Entry Ten Key Split Screen – English Vocabulary (USA) – Filing Names – Filing Numbers – Following Instructions – General Clerical Grammar – General Clercial Spelling – Marketing Concepts – Marketing Spelling – Math Fundamentals (Metric) – Math Problem Solving – Microsoft Excel 2007 – Microsoft Powerpoint 2007 – Microsoft Project 2002 – Microsoft Word 2007 – Presentation Skills – Proofreading – Reading Comprehension – Retail Sales and Service – Reviewing Forms – Split Screen Typing Test – Web Design Concepts – Written English

Read details

ABIV

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

• Onderzoek naar alle voorkomende interessedimensies • Relevant voor studieadvies • In te zetten bij loopbaanbegeleiding Doel Het bepalen van de beroepsinteresse. Doelgroep Adolescenten en volwassenen van 15 jaar en ouder, bij voorkeur op het niveau van 3e klas HAVO/VWO. Beschrijving De ABIV is een traditionele interessetest die gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over individuele school-, studie- en beroepskeuzes van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van volwassenen. In deze test moet de respondent zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten. De ABIV wordt aanbevolen in begeleidingssituaties, voornamelijk als uitgangspunt voor een gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores herkennen? Levert het patroon van voorkeur- en afkeerscores reële alternatieven op? Worden naar aanleiding van het gesprek over de scores nieuwe studiemogelijkheden ontdekt?’ Bij een gesprek ter beantwoording van dergelijke vragen komt de ABIV het beste tot zijn recht. Gebruik van de ABIV in selectiesituaties wordt afgeraden. ABIV meet 18 schalen: Exact-wetenschappelijk; Technisch; Literair; Artistiek; Muzikaal; Alfa-wetenschappelijk; Commercieel; Sociaal; Sociaal-wetenschappelijk; Religieus; Buitenwerk; Sport; Bestuurlijk; Administratief; Cijferwerk; Leidinggeven; Avontuur; Medisch. Normering Er zijn normgegevens beschikbaar voor de bovenbouw van HAVO/ VWO, zowel voor mannen en vrouwen apart als gecombineerd. Voorbeeldrapportage

Read details

Ability Analysis

Fase HR CyclusHrmForceIntelligentieSegmentSelectieUitgeverVoorselectie

Capaciteitentests zijn bewezen de meest effectieve voorspellers voor succes in de functie. Ability Analysis, is een cognitieve capaciteitentest die meet hoe snel iemand problemen kan doorgronden, zich een oordeel kan vormen, nieuwe dingen kan leren etc. Met elke vraag wordt de kandidaat extra uitgedaagd, vragen zijn dus niet snel te makkelijk of te moeilijk.

Read details

360 Feedback

360 Feedback (gedrag)Fase HR CyclusHrmForceOntwikkelingSegmentUitgever

Deze vragenlijst is ontworpen om die aspecten te onderzoeken die relatief stabiel en constant zijn en die bepalen wie iemand is.

Read details

15PF

HrmForceMobiliteitOntwikkelingPersoonlijkheidSegmentUitgever

Deze vragenlijst is ontworpen om die aspecten te onderzoeken die relatief stabiel en constant zijn en die bepalen wie iemand is. Op basis van dit beeld ontstaat er meer inzicht in de manier waarop een kandidaat waarschijnlijk in verschillende situaties zal reageren of hoe hij/zij zich in verschillende situaties zal gedragen. Het rapport bestaat uit 15 factoren die persoonlijkheid meten in combinatie met de factor consistentie die betaalt hoe betrouwbaar de uitslagen zijn. De afnametijd is ongeveer 25 minuten.

Read details
Contact