0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

Fase HR Cyclus

DSI

PersoonlijkheidSelectieSHL/CEBVaardigheden

Het Dependability and Safety Instrument onderzoekt factoren die belangrijk zijn voor de werkplek. Het is bedoeld als een eerste screening tool en is bijzonder geschikt voor werknemers die vaak met klanten in contact komen of een operationele functie hebben. DSI werd specifiek ontwikkeld om na te gaan of potentiële werknemers weinig afwezig zullen zijn; effectieve en positieve teamleden zullen zijn op wie men kan rekenen voor goed kwaliteitswerk en een grotere klantgerichtheid; en die in omgevingen waar veiligheid kritiek is minder kans maken op ongevallen. Voorbeeldrapportage

Read details

Development Action Planner

OntwikkelingPersoonlijkheidSHL/CEB

Het Development Action Planner rapport geeft een samenvatting van de manier waarop de kandidaat zijn of haar werkstijl heeft beschreven in termen van 20 universele competenties. Het geeft een indicatie van de meest waarschijnlijke sterke punten op ieder gebied en geeft ook suggesties voor ontwikkelingsacties, gebaseerd op de informatie uit de vragenlijst. Tevens bevat dit rapport een sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Career Values

MotivatiePiCompanyVoorselectie

Detector Career Values kan worden ingezet om de loopbaanwaarden van uw kandidaat inzichtelijk te maken ten behoeve van preselectie. Ofwel Detector Career Values geeft inzicht in zaken die iemand belangrijk vindt in zijn/haar werk. Detector Career Values onderscheidt acht verschillende waarden, te weten: • Toewijding • Zekerheid • Management • Uitdaging • Zelfstandigheid • Deskundigheid • Ondernemerschap • Werk en privé Detector Career Values geeft een overzichtelijk en direct interpreteerbaar overzicht van de mate van belangrijkheid van de verschillende waarden. Zo staan de belangrijkste waarden bovenaan. De waarden die een kandidaat het minst belangrijk vindt, staan onderaan. Detector Career Values wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op iedere willekeurige plaats en tijdstip worden afgenomen, waardoor deze met name goed kan worden ingezet in situaties waarin snelheid van afname en beslissen essentieel is. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Big Five Personality

PersoonlijkheidPiCompanyVoorselectie

Detector Big Five Personality geeft een snel en efficiënt beeld van de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken. Het gaat hier om de zogenaamde “Big Five”-persoonlijkheidsfactoren: instabiliteit; extraversie; openheid; aanpassen; consciëntieusheid. Op basis van deze kenmerken geeft Detector Big Five Personality een beeld in hoeverre het persoonlijkheidsprofiel aansluit bij de eisen van een opdracht. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan op iedere willekeurige plaats en tijdstip worden afgenomen, waardoor deze met name goed kan worden ingezet in situaties waarin snelheid van afname en beslissen essentieel is. Detector Big Five Personality geeft per persoonlijkheidskenmerk de positie van de kandidaat weer ten opzichte een normgroep, namelijk die van de werkende bevolking, onafhankelijk van geslacht, opleiding of leeftijd. Het persoonlijkheidsprofiel wordt overzichtelijk en direct interpreteerbaar weergegeven in een grafisch overzicht op één pagina. Voorbeeldrapportage

Read details

Detector Ability

IntelligentiePiCompanyVoorselectie

De Detector Ability is een nieuwe, unieke preselectie intelligentietest. De test meet hoe snel en gemakkelijk u bepaalde vragen oplost. Intelligentie voorspelt het gemak en de snelheid waarmee iemand nieuwe problemen kan oplossen en nieuwe informatie kan leren. Dit geeft daarom een goed beeld van hoe iemand in een functie met bepaalde problemen zal omgaan. Met Detector Ability wordt een voorselectie gemaakt van kandidaten die voldoen aan het voor de functie/vraagstelling gewenste denkniveau en die zullen worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure binnen de organisatie. De Detector Ability bestaat uit vier onderdelen: Figuurreeksen, Matrixen, Cijferreeksen en Diagrammen. Voorafgaand aan elk onderdeel is een uitleg met oefenvragen. De uitleg en voorbeeldvragen zijn niet gekoppeld aan tijd en kunnen rustig doorgenomen, zonder tijdsdruk. Na de uitleg en voorbeeldvragen begint het maken van de echte vragen voor dat onderdeel. Nadat een onderdeel is afgerond, volgt opnieuw een uitleg met oefenvragen van het volgende onderdeel. En daarna de echte vragen voor dat onderdeel. Totdat alle vier de onderdelen zijn gemaakt. De Detector Ability is uniek omdat de test cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar is. Detector Ability kan daarom worden ingezet voor het snel en efficiënt meten van het algemene intelligentieniveau van kandidaten ten behoeve van preselectie ongeacht hun culturele of taalachtergrond. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector C HBO/WO

IntelligentiePiCompanySelectie

De Connector C is inmiddels bij PiCompany vervangen door de Connector Ability. Voor meer informatie, klik hier. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector C (V)MBO

IntelligentiePiCompanySelectie

De Connector C is inmiddels vervangen door de Connector Ability. Voor meer informatie, klik hier. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Big Five Personality

PersoonlijkheidPiCompanySelectieVoorselectie

Connector Big Five Personality is een uitgebreidere versie van de Detector Big Five Personality. De gebruiker kan zelf een aantal competenties selecteren en het rapport geeft aan in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat daarbij aansluit. Ook hier worden persoonlijkheid als aansluiting bij de geselecteerde competenties overzichtelijk en direct interpreteerbaar weergegeven in een grafisch overzicht op één pagina. Voor studenten is er een speciale Student Big Five Personality uitgave. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Ability (V)MBO

IntelligentiePiCompanySelectieVoorselectie

Connector Ability is een unieke capaciteitentest die de G-factor, de algemene – “General” – intelligentiefactor meet. Ook is de Connector Ability cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar. Omdat de Connector Ability ook thuis kan worden afgenomen, bestaat voor organisaties de mogelijkheid om de Connector Ability Validator in te zetten. Deze Validator maakt het mogelijk de thuistest van de kandidaat te valideren op een zeer korte en beknopte wijze. De inhoud van de test past zich tijdens de afname aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat aan, zodat deze telkens een volgende vraag voorgelegd krijgt die voor het bepalen van diens niveau op dat moment de meeste informatie geeft. Dit is efficiënt, snel en effectief. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op verschillende plaatsen en tijdstippen worden afgenomen, waardoor deze vooral goed kan worden ingezet in situaties waarin verschillende kandidaten waar ook ter wereld met elkaar worden vergeleken. De test levert een meting van het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat daarvoor vooraf een opleidingsniveau hoeft te worden bepaald, wat van belang is bij internationale vergelijking waar diploma’s niet altijd vergelijkbaar zijn. Achteraf kan de score worden vergeleken met een aantal internationaal gestandaardiseerde niveau normgroepen. Er zijn betrouwbare normgegevens beschikbaar voor de internationaal bekende Bachelor- en Master niveaus en voor lagere/middelbare opleidingsniveaus. Voorbeeldrapportage

Read details

Connector Ability

IntelligentiePiCompanySelectie

Connector Ability is een unieke capaciteitentest die de G-factor, de algemene – “General” – intelligentiefactor meet. Ook de Connector Ability is cultuurarm, taalarm, adaptief en 24×7 online beschikbaar. Omdat de Connector Ability ook thuis kan worden afgenomen, bestaat voor organisaties de mogelijkheid om de Connector Ability Validator in te zetten. Deze Validator maakt het mogelijk de thuistest van de kandidaat te valideren op een zeer korte en beknopte wijze. De inhoud van de test past zich tijdens de afname aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat aan, zodat deze telkens een volgende vraag voorgelegd krijgt die voor het bepalen van diens niveau op dat moment de meeste informatie geeft. Dit is efficiënt, snel en effectief. De test wordt online afgenomen en de resultaten zijn direct beschikbaar. De test kan daarom op verschillende plaatsen en tijdstippen worden afgenomen, waardoor deze vooral goed kan worden ingezet in situaties waarin verschillende kandidaten waar ook ter wereld met elkaar worden vergeleken. De test levert een meting van het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat daarvoor vooraf een opleidingsniveau hoeft te worden bepaald, wat van belang is bij internationale vergelijking waar diploma’s niet altijd vergelijkbaar zijn. Achteraf kan de score worden vergeleken met een aantal internationaal gestandaardiseerde niveau normgroepen. Er zijn betrouwbare normgegevens beschikbaar voor de internationaal bekende Bachelor- en Master niveaus en voor lagere/middelbare opleidingsniveaus. Voorbeeldrapportage

Read details
Contact