0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Work Engagement Scan

Hoe zorg je ervoor dat mensen met bevlogenheid in hun werk staan? Bevlogen werknemers presteren niet alleen beter, maar staan in diverse opzichten positief in hun werk en hebben een gunstige invloed op de organisatie waar zij werken en de mensen om hen heen. Het is voor iedereen van groot belang om werk te doen dat energie geeft. De Work Engagement Scan geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en in de mate waarin de werksituatie aansluit op datgene wat medewerkers belangrijk vinden. De Work Engagement Scan helpt medewerkers om zelf de regie te nemen over hun eigen werk en dit meer naar hun eigen wensen vorm te geven.

De mate waarin men energie krijgt van uw werk wordt grotendeels door twee zaken beïnvloed. Ten eerste hoe toegewijd en betrokken de medewerker in het algemeen opgaat in het werk. Dat hangt sterk af van de manier waarop iemand als persoon op uw werkomstandigheden reageert. Ten tweede krijgt men steeds meer energie van het werk als de werkomstandigheden passen bij datgene wat een persoon zelf van het werk verlangt.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Rapportage Bevlogenheid

Hierbij krijgt u de mate waarin u zich Vitaal, Toegewijd en Betrokken voelt in uw werk te zien.
Hoe hoger uw score, hoe meer u in het algemeen met plezier opgaat in het werk dat u doet.

Rapportage Werkkenmerken
• Een aantal kenmerken dat overeenkomt met datgene wat u zelf graag wilt. Hoe meer dit er zijn, hoe meer
het werk bij u past.
• Een aantal kenmerken dat u te weinig vindt voorkomen in uw werk. U zou daar meer van willen zien.
• Een aantal kenmerken dat u te veel vindt voorkomen in uw werk. U zou daar minder van willen zien.

Tips voor verdere actie.

Hier vindt u suggesties voor concrete acties die u kunt ondernemen om de kenmerken van uw huidige werksituatie meer in overeenstemming te brengen met datgene wat u zelf het liefst zou willen.

Voorbeeldrapportage Work Engagement Scan

MotivatieOntwikkelingPiCompany

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact