0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Webcamtest Leidinggeven

In deze test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een bepaalde rol in het werk, bijvoorbeeld die van leidinggevende of van adviseur, verkoper of account manager. SQ-tests gaan na of een kandidaat inzicht heeft in effectiviteit. De Webcamtest gaat na of de kandidaat dat inzicht gebruikt in daadwerkelijk expressief gedrag.
De Webcamtest Leidinggeven bestaat uit tien situaties en duurt ongeveer 45 minuten om te maken. Vereist is een rustige ruimte waarin de deelnemer ongestoord mondeling kan reageren op de situaties.

In de scènes van de test komen mensen – gespeeld door acteurs – ten tonele die de kandidaat aanspreken, alsof de kandidaat in een werkrol functioneert. Na het zien en horen van de scène is het de bedoeling dat de kandidaat spontaan vanuit zijn rol mondeling reageert, bijvoorbeeld vanuit de rol van verkoper wiens voorstel door de klant wordt afgewezen. De reactie van de kandidaat wordt opgenomen met een webcam en doorgestuurd naar een server. Door een knop op het scherm aan te klikken geeft de kandidaat aan dat de volgende scène kan starten. Een adviseur kan de opgeslagen respons online bekijken en  beoordelen aan de hand van scoringsinstructies.

De Webcamtest is toepasbaar voor selectie en voor toetsing (bijvoorbeeld in het kader van certificering). Voor ontwikkeling van competenties hebben we een aparte methode met gebruik van webcam, CamCoach genaamd.

Voordelen van de Webcamtest ten opzichte van een assessment center zijn:

Geringere operationele kosten: de situaties hoeven slechts éénmaal door acteurs gespeeld te worden.
Grotere standaardisatie: elke kandidaat krijgt dezelfde situaties aangeboden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de metingen. Ook de beoordelingsinstructies zijn gestandaardiseerd.
Verhoogde flexibiliteit: assessoren hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn, maar kunnen achteraf het materiaal beoordelen.
Grotere variatiebreedte: er zijn meer soorten situaties in korte tijd af te beelden.

Voorbeeldrapportage

SelectieSimulatiesVanderMaesen & Koch

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact