0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Student Big Five

De Student Big Five vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor studenten die op het niveau MBO3-4, HBO of WO een studie volgen. Zowel de vragenlijst zelf als de rapportage en de daarin beschreven persoonlijkheidsfactoren en competenties zijn op deze doelgroep afgestemd. De vragenlijst en rapportage kunnen ingezet worden tijdens de studie, door docenten, coaches en studiebegeleiders in de begeleiding van hun studenten, maar ook aan het einde of vlak na de studie, door recruiters, werving- en selectie adviseurs, beroepskeuze- en loopbaanadviseurs.
De Student Big Five biedt inzicht in wat kenmerkend is voor iemands persoonlijkheid
en wat dat betekent voor de ontwikkelbaarheid van competenties. Deze vragenlijst is gebaseerd op het Big Five persoonlijkheidsmodel en brengt de volgende persoonlijkheidsfactoren in kaart:
• Emotionaliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.
• Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.
• Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.
• Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.
• Werkinstelling: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.

OntwikkelingPersoonlijkheidPiCompany

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact