0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Master Person Analysis (MPA)

Master Person Analysis (MPA) is één van de beste en meest gebruikte test instrumenten op de Europese markt. De test brengt voor een bepaalde functie snel en helder de gedragsvereisten in beeld. Het creëert onder meer een duidelijk uitgangspunt om de juiste persoon te selecteren. Het functieprofiel geeft ook aan welke gewenstegedrageigenschappen tot succes zullen leiden. Met de MPA wordt het voor zowel werknemers, collega’s als managers duidelijk welke persoonlijke eigenschappen vereist zijn om efficiënt te kunnen samenwerken. Wat wordt zoals onderzocht?

Wat motiveert iemand?
– Leiden prestaties op korte of lange termijn tot motivatie?
– Kan iemand voor zichzelf opkomen?
– Is de focus op één of meerdere zaken tegelijk? Kan de persoon met druk omgaan?

Hoe beweegt hij/zij zich sociaal?
– Is iemand emotioneel of rationeel ingesteld?
– Is de persoon actief op zoek naar contact met anderen of vermijdt hij/zij contact?
– Is iemand goed van vertrouwen of sceptisch ingesteld?
Wat is zijn/haar manier van werken:
– Houdt de persoon van grote lijnen of juist van details?
– Kan iemand snel beslissen of moet alles gewikt en gewogen?
– Is de focus op routine & procedures of innovatie & creativiteit?

Hoe zit het met de volgende competenties?
o Abstract overzicht
o Delegerend vermogen
o Behoefte aan zelfontwikkeling
o Dominantie
o Doorzettingsvermogen
o Efficiëntie
o Egocentriciteit
o Empathie
o Extraversie
o Feitelijk inzicht
o Generalist
o Gevoel voor verantwoordelijkheid
o Gevoeligheid
o Horizon m.b.t. planning
o Initiatief
o Intuïtie en creativiteit
o Kritisch oordeel
o Motiverend vermogen
o Nemen van risico’s
o Onafhankelijkheid
o Praktische instelling
o Relationele vaardigheid
o Sociaal impact
o Sociale flexibiliteit
o Stress management
o Taakgerichtheid
o Wijze van communiceren
o Zelfstandigheid

Waar ligt de nadruk in management functies?
Aansturen personeel? Ontwikkeling & innovatie? Winstmaximalisatie? Planning & Procedures?
Waar ligt de nadruk in commerciële functies?
Verkopen? Beheren van accounts?

Hoe communiceert iemand primair?
o Vanuit een enthousiast perspectief?
o Vanuit een ondersteunend perspectief?
o Vanuit een pragmatisch perspectief?
o Vanuit een analytisch perspectief?
Welke rol ligt iemand het beste (belangrijk in teamverband)?
o Hard werken en doen wat de baas zegt?
o Talenten benutten en anderen aan het werk zetten?
o Initiatieven ontplooien?
o Ideeën bedenken?
o De boer op gaan om informatie in te winnen?
o Zaken kritisch toetsen op kwaliteit en haalbaarheid?
o Onderdeel zijn van een team en daar voldoening uit halen?
o Zaken tot een goed einde brengen die anderen hebben voorgekookt?

En welke combinaties zijn er allemaal mogelijk? En wat zijn secundaire dan wel tertiaire kwaliteiten?

Voorbeeldrapportage

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact