0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Master Competence Analysis (MCA)

Master Competence Analysis (MCA) is een cognitieve vragenlijst voor het vaststellen van logische en analytische vaardigheden, ofwel het logisch redeneren. De resultaten leggen de vaardigheden vast voor taalkundig, cijfermatig en ruimtelijk inzicht. MCA onderzoekt niet wat iemand geleerd heeft, maar wat zijn of haar potentie is om bij te leren en hoe om te gaan met nieuwe en complexe situaties. Het is geen intelligentie test, want er wordt niet gekeken naar geheugencapaciteit of snelheid in het oplossen van vraagstukken. Wel wordt gekeken hoe lang kandidaten over bepaalde onderdelen doen en in welke mate vraagstukken succesvol zijn opgelost. De test wordt meestal ingezet om talentpotentieel te ontdekken onder bestaande of nieuwe werknemers en om vast te stellen of iemand intellectueel voldoening haalt (kan halen) uit zijn/haar werk of opleiding. Voor opleidingstrajecten en takenpakketten is het tevens interessant uit te vinden of iemand zijn uiterste beste moet doen om bij te blijven (boven zijn/haar niveau presteert) of het traject met het meeste gemak kan voltooien (onder zijn/haar niveau presteert). Tevens is het interessant te achterhalen of iemand gebaat is bij visueel en praktisch ingestelde opleidingen of juist in staat is om veel leesmateriaal tot zich te nemen. Anderzijds is de één gebaat bij kortstondige en heftige input (stoomcursus) en de ander bij meer langdurige trajecten (MBA).

MCA kijkt dus niet of iemand goed kan rekenen, lezen, schrijven of ruimtelijk inzicht heeft, maar meer in welke mate deze combinatie van factoren van invloed zijn op het al dan niet succesvol uitvoeren van taken en volgen van opleidingen.

Voorbeeldrapportage

IntelligentieMaster ManagementSelectie

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact