0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

Loopbaanwijzer

Doel van dit rapport is om meer inzicht te krijgen in de eigen gedragsvoorkeuren, reeds sterk ontwikkelde en minder ontwikkelde competenties en de match met werksituaties op basis van de eigen drijfveren. Tezamen met de leer oriëntatie maken de resultaten inzichtelijk in hoeverre de kandidaat  zich verder kan ontwikkelen binnen zijn/haar loopbaan of richting andere loopbaantrajecten. Hiertoe is ook van belang dat u ontwikkelaspecten in kaart brengt en activiteiten hiertoe plant om uw competenties te versterken. Dit rapport heeft als zodanig de vorm van een werkboek.

Wanneer effectief:
– Medewerkers willen zelf door groeien in een (ander) loopbaanpad
– Herstructurering of reorganisatie, heroverweging van loopbanen
– Binding van medewerkers, ‘engagement’
– Vergroot kansen/rendement voor de werknemers en werkgevers
– Verkleint de bedreigingen als uitval of ongemotiveerd personeel.

Voordelen:
– Korte invultijd (maximaal 35 minuten) -> direct starten
– Legt focus op kwaliteiten, niet op tekortkomingen en mogelijke problemen
– Toekomstgericht
– Stimuleert zelfredzaamheid van kandidaat-> kandidaat moet in actie komen
– Inclusief werkboek en concreet actieplan.

Rapportage:

I : Versterk loopbaancompetenties
In het eerste onderdeel worden de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst samengevat voor loopbaancompetenties. Welke competenties, gebaseerd op gedragsvoorkeuren, passen in meer of mindere mate bij de kandidaat?

II : Match drijfveren met de toekomstige situatie

In het tweede deel volgen de resultaten van de motivatievragenlijst. Deze zijn weergegeven in termen van werksituaties en in hoeverre deze motiveren. Zijn deze resultaten herkenbaar? Wat betekent dit voor de inzet van kwaliteiten, e.d.?

III : Bepaal leeroriëntatie
In deel drie wordt de leeroriëntatie, of voorkeur voor leerstijlen, samengevat. Deze resultaten zijn (mede) van belang bij het bepalen hoe de kwaliteiten te versterken en ontwikkelen.

IV : Plan en stuur activiteiten
Tot slot mag de kandidaat zelf aan de slag. Er worden concreet activiteiten benoemd en gepland die de kandidaat gaat ondernemen. Het betreft hier SMART doelen: Specifiek omschreven, Meetbaar als het gaat om (tussen) resultaten, Aantrekkelijk (motiverend), Resultaatgericht (gekoppeld aan concrete resultaten) en Tijdsgebonden (in een bepaald te overzien tijdsbestek te realiseren).

Voorbeeldrapportage

MobiliteitPersoonlijkheidSHL/CEB

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact