0 items -  0.00
+31 (0)88 88 321 88 Contact

ADVIES

one stop online shop

ABIV

• Onderzoek naar alle voorkomende interessedimensies

• Relevant voor studieadvies

• In te zetten bij loopbaanbegeleiding

Doel
Het bepalen van de beroepsinteresse.

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen van 15 jaar en ouder, bij voorkeur op het niveau van 3e klas HAVO/VWO.

Beschrijving
De ABIV is een traditionele interessetest die gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over individuele school-, studie- en beroepskeuzes van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van volwassenen. In deze test moet de respondent zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten.
De ABIV wordt aanbevolen in begeleidingssituaties, voornamelijk als uitgangspunt voor een gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores herkennen? Levert het patroon van voorkeur- en afkeerscores reële alternatieven op? Worden naar aanleiding van het gesprek over de scores nieuwe studiemogelijkheden ontdekt?’ Bij een gesprek ter beantwoording van dergelijke vragen komt de ABIV het beste tot zijn recht. Gebruik van de ABIV in selectiesituaties wordt afgeraden.

ABIV meet 18 schalen:
Exact-wetenschappelijk; Technisch; Literair; Artistiek; Muzikaal; Alfa-wetenschappelijk; Commercieel; Sociaal; Sociaal-wetenschappelijk; Religieus; Buitenwerk; Sport; Bestuurlijk; Administratief; Cijferwerk; Leidinggeven; Avontuur; Medisch.

Normering
Er zijn normgegevens beschikbaar voor de bovenbouw van HAVO/ VWO, zowel voor mannen en vrouwen apart als gecombineerd.

Voorbeeldrapportage

InteresseMobiliteitOntwikkelingPearson

Recent projects

All
360 Feedback (gedrag)
Consulting Tools
Cubiks
Fase HR Cyclus
HrmForce
Integriteit
Intelligentie
Interesse
Master Management
Mobiliteit
Motivatie
Ontwikkeling
Pearson
Persoonlijkheid
PiCompany
Savvy
Segment
Selectie
SHL/CEB
Simulaties
TalentScanner
Uitgever
Vaardigheden
VanderMaesen & Koch
Voorselectie
Contact