Een goede match tussen mens en werk is belangrijk. Zowel werknemer als werkgever hebben baat bij de optimale benutting van talenten en kwaliteiten. Organisaties bieden vaak verschillende mogelijkheden aan voor persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Maar wat nu als een medewerker niet precies weet op welke vlakken hij of zij zich wil en kán ontwikkelen? Of niet weet waar hij of zij in de toekomst wil werken?
Een loopbaantraject van Q-Assessments is gericht op de toekomst en het verlangen: ‘Wat wil ik?’. De deelnemer wil iets met zijn of haar loopbaan maar heeft moeite met het richting geven, weet niet precies wat hij of zij wil of kan interesses niet goed vertalen naar mogelijke functies. Daarnaast spelen op de achtergrond de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ vaak mee. Om antwoord te krijgen op ‘Wat wil ik?’, helpt het om te weten wie je bent en wat je kan. Loopbaan begeleiding concentreert zich op een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie. Belangrijk is het ontdekken van talenten en competenties alsmede het verkennen van de reële (on)mogelijkheden.

De voordelen van loopbaanbegeleiding zijn:
– Effectieve doorstroom: u weet wat u nu en in de toekomst in huis heeft en kan realistisch en efficiënt plannen;
– Kostenbesparing: u haalt eruit wat erin zit;
– Duidelijkheid: u kent talenten en mankementen en weet wat u ermee kunt doen;
– Zelfwerkzaamheid: uw medewerker wordt gestimuleerd en is betrokken.

Loopbaanbegeleiding: concrete mogelijkheden
Er zijn 3 vormen van loopbaanbegeleiding te onderscheiden:
– Loopbaan Orientatie
– Loopbaan Advies
– Loopbaan Begeleiding.

Door een adviseur van Q-Assessments of uit de Qmunity wordt bij loopbaanbegeleiding met een objectieve kijk een scherpe, toegepaste analyse gemaakt van de persoon en de relevante omgevingsfactoren. De doelstelling van de opdrachtgever waarborgen wij gedurende het hele proces. Het resultaat van een loopbaantraject is dat de medewerker zelf gestimuleerd is om verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan te nemen. Hij/zij heeft een grondig inzicht in eigen competenties, weet wat de knelpunten zijn en heeft samen met de loopbaanadviseur een plan gemaakt om deze op te lossen.
Een goed vormgegeven loopbaanbegeleidingtraject dient als basis voor huidige en toekomstige loopbaanstappen en is voor een aantal jaar te gebruiken. Het rapport kan tevens dienen als input voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Door loopbaan begeleiding aan te bieden aan uw medewerkers zal:
– De efficiency verbeteren;
– De prestaties hoger worden;
– De doorstroom worden bevorderd.

Bent u benieuwd hoe een loopbaantraject er bij Q-Assessments uitziet? Reageer hier.

Loopbaan Oriëntatie
Onderzoek toont aan dat weinig volwassenen een duidelijke en realistische visie op zichzelf hebben. Het stellen van realistische doelen en goede plannen worden hierdoor bemoeilijkt. Dit kan resulteren in verkeerde keuzes binnen een loopbaan waardoor u zich op een dag afvraagt of uw baan nog wel bij u past. Loopbaanoriëntatie zorgt ervoor dat men (weer) helder voor ogen heeft wat de kernkwaliteiten zijn, welke competenties nog ontwikkeld kunnen worden en welke functies in welke soort organisaties passend zijn.

Werkwijze Loopbaan oriëntatie
Om een zo compleet mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, wordt tijdens het loopbaantraject o.a. een persoonlijkheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van diverse vragenlijsten, tests en een diepte-interview wordt een beschrijving opgesteld aangaande persoonlijkheid, (de)motivatoren, belangstellingsrichtingen en werk- en denkniveau. Deze rapportage vormt de basis voor vervolggesprekken waarin de loopbaanwensen worden afgezet tegen de intern of extern aanwezige arbeidsmarktmogelijkheden.
Nadat een concrete oriëntatierichting is vastgesteld, volgen praktijksimulaties. De resultaten daarvan geven inzicht op welke gebieden een kandidaat zich verder dient te ontwikkelen teneinde het gewenste functieniveau en/of functietype goed in te kunnen vullen. De mix van objectieve tests, uw mening en ideeën vormen een sterke basis voor een oriëntatie op uw loopbaan.

Resultaten Loopbaanoriëntatie
Loopbaanoriëntatie levert een compleet beeld van competenties, ontwikkelmogelijkheden, karakter en motivatie op. Hierdoor stijgt de motivatie en ontstaat er een realistisch vooruitzicht. Het is bepalend voor het vervolg van het werkzame leven en kan tevens het startpunt zijn van een opleiding en/of een individueel coachingstraject.

Wilt u meer informatie over loopbaanoriëntatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-8832188.

Loopbaan Advies
Het ontwikkelen van de talenten van medewerkers wordt door de meeste bedrijven als een essentieel onderdeel van het HR beleid beschouwd. Dit is niet vreemd want mensen hebben behoeften aan inzicht in hun eigen talenten en willen handvatten om hun loopbaan te regisseren. Loopbaan advies geeft richting aan medewerkers en aan de organisatie en zorgt voor en optimale performance.

Werkwijze loopbaan advies
Het is raadzaam om een efficiënte, doordachte en wetenschappelijk gefundeerde strategie te bedenken om thema’s zoals talentontwikkeling, potentieel beoordeling en loopbaanadvies vorm te geven. De consultants en loopbaanadviseurs van Q-Assessments gaan samen met u en in lijn met de doelstellingen van uw organisatie op zoek naar de beste oplossing. Door het inzetten van psychologische assessments komt het potentieel van medewerkers snel boven water en krijgt het bedrijf inzicht in de ontwikkelmogelijkheden. Het levert een bedrijf een kostenbesparing op doordat het potentieel in een organisatie op een effectieve manier kan worden benut.

Resultaten loopbaan advies
– Direct toepasbaar, praktisch advies
– Efficiënte sector specifieke oplossing
– Eenduidig loopbaan beleid binnen organisatie
– Gemotiveerde medewerkers
– Management pipeline en planning interne opvolging
– Kostenbesparing

Q-Assessments is bereid om kosteloos uw vraag of probleem te bespreken en om eventuele mogelijkheden te verkennen. Neem contact op via 088-8832188

Loopbaan Begeleiding
Loopbaan begeleiding geeft een helder beeld van de mogelijkheden die uw medewerker heeft en geeft handvatten om de impasse te doorbreken. Wat doet u als een medewerker vastloopt in zijn of haar carrière? De medewerker en manager komen er samen niet uit en de oorzaken zijn vaak niet duidelijk. Het kwaliteitsniveau en de prestaties lopen terug. Daarnaast worden de talenten van de medewerker niet meer effectief aangesproken en een en ander kan leiden tot frustratie of zelfs ziekteverzuim. Loopbaan begeleiding is een van de mogelijke oplossingen.

Werkwijze loopbaanbegeleiding
Door een adviseur van Q-Assessments of uit de Qmmunity wordt bij loopbaanbegeleiding met een objectieve kijk een scherpe, toegepaste analyse gemaakt van de persoon en de relevante omgevingsfactoren. De vooraf bepaalde doelstellingen worden tijdens het gehele proces gewaarborgd. Het resultaat van een loopbaantraject is dat de medewerker zelf gestimuleerd is om verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan te nemen. Hij/zij heeft een grondig inzicht in eigen competenties, weet wat de knelpunten zijn en heeft samen met een psycholoog een plan gemaakt om deze op te lossen.

Resultaten loopbaanbegeleiding
Een goed vormgegeven loopbaanbegeleidingtraject dient als basis voor huidige en toekomstige loopbaanstappen en is voor een aantal jaar te gebruiken. Het rapport kan tevens dienen als input voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Het goed vorm geven van loopbaan begeleiding resulteert in:
– Verhoogde efficiency;
– Kostenbesparing;
– Verbeterde prestaties;
– Betere in- , door- en uitstroming;
– Meer werkplezier;
– Verhoging zelfredzaam- en verantwoordelijkheid van medewerkers.

Maak een afspraak voor meer informatie betreffende loopbaanbegeleiding via 088-8832188.