Bij het invoeren van competentiemanagement worden de visie & strategie van uw organisatie vertaald in doelstellingen. Goed geïmplementeerd competentiemanagement verdient zich dubbel en dwars terug. Het zorgt voor helderheid en structuur in alle functies van de organisatie. Elke implementatie is maatwerk, maar Q-Assessments hanteert over het algemeen 3 fases.

1. Bepalen strategie
Met de directie wordt een vertaling gemaakt van de strategie van de organisatie naar de HR-strategie. De wetenschappelijke principes van performancemanagement en competentiemanagement zijn hierbij leidend. Ook is het mogelijk om medewerkers te bevragen over de resultaatgerichtheid en succesvolle/ontbrekende competenties. Op basis van de HR-strategie worden een planning voor de komende periode opgesteld.

2. Inrichten HR organisatie
Voor een optimale dienstverlening van de HR afdeling aan de organisatie dient de HR-organisatie ingericht te zijn in lijn met de organisatiestrategie en de HR-strategie. Q-Assessments adviseert hierover op basis van beproefde inrichtingsconcepten en HR-benchmarks.

3. Ontwerp en implementatie van ontwikkelcyclus
Ontwikkeling van medewerkers is een continu proces dat idealiter ondersteund wordt door de leidinggevende. Door middel van het maken van gerichte en haalbare ontwikkelafspraken aan het begin van het jaar en coaching gedurende het jaar, wordt de inzetbaarheid van de medewerker elk jaar vergroot. Of een medewerker beschikt over de juiste competenties om een functie binnen uw organisatie met succes te vervullen, is daarbij een essentiële vraag.

Onze ervaren adviseurs kunnen u over de implementatie van een dergelijke cyclus uitgebreid adviseren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende producten en diensten:
– Best Practice Onderzoek in uw organisatie, om samen met uw medewerkers te komen tot het juiste competentieprofiel.
– Het inrichten van een ontwikkelcyclus, dat kan variëren van de inzet van online meetinstrumenten met focus op ontwikkeling organisatie tot en met complete development-trajecten;
– Het trainen van uw leidinggevenden in coachingsvaardigheden.

Voordelen Competentie management bij Q-Assessments:
– Adviseurs met achtergrond in psychologie en bedrijfskunde;
– Altijd maatwerk, geen standaard off-the-shelf oplossing;
– Ruime ervaring in alle sectoren;
– Self enabling: alle noodzakelijke kennis en ervaring wordt overgedragen;
– Focus op concreet gedrag;
– Objectief advies over best passend meetinstrument;
– Focus op uitbouw sterke punten;
– Praktisch en toegankelijk.

Wilt u weten hoe competentiemanagement uw organisatie efficiënter kan maken? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.