In elke organisatie beslissen mensen over mensen. Een sollicitant aannemen of afwijzen, een zittende medewerker wel of niet laten doorgroeien of interveniëren in een (stagnerende) loopbaan. Deze besluiten raken individu én organisatie. Uiteindelijk bepalen personele beslissingen hoe succesvol uw organisatie is. Beslissingen nemen blijft echter mensenwerk en pakt niet altijd goed uit. Met als gevolg dat (nieuwe) medewerkers niet goed in uw organisatie blijken te passen. Of een vroegtijdig vertrek van talent, omdat het niet op waarde kon worden geschat. Gemiste kansen met onnodig hoge kosten.
Een assessment is een belangrijk hulpmiddel voor een juiste beslissing bij een selectieprocedure. Als je niet weet wat je zoekt, dan weet je ook niet wanneer je het gevonden hebt. Een assessment dwingt de organisatie in de spiegel te kijken. Kloppen de verwachtingen met de realiteit, zijn de gestelde eisen haalbaar, zoekt het een schaap met vier of vijf poten, zorgt het dat de kandidaat een juist beeld krijgt van wie ze zijn en niet alleen van wat ze doen? Een juiste selectie verhoogt de kans op productieve medewerkers en het geeft inzicht in hun ontwikkelpotentieel (en daarmee ook in dat van uw organisatie). Met een combinatie van praktijksimulaties (rollenspelen), capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt u informatie boven tafel die anders verborgen blijft.

Vormen Assessments
Q – Assessments biedt als betrokken en professioneel assessment bureau diverse soorten assessments. Zo bent u bij ons voor een selectie-, ontwikkel- en loopbaanassessment aan het goede adres, maar ook voor een team assessment / groepsanalyse waarbij talenten en ontwikkelpunten van een team inzichtelijk worden gemaakt.

Wat zijn de voordelen van een assessment bij Q – Assessments?
– Professionele en objectieve testinstrumenten;
– Uitgebreide intake;
– Ondersteuning bij opstellen (competentie) profiel;
– Concrete, realistische conclusies en adviezen;
– De rapportage is direct te benutten;
– Uitkomsten zijn tenminste 2 jaar bruikbaar;
– Begeleiding door ervaren professionals;
– Vandaag bellen, morgen afspraak;
– Einde dag direct telefonische terugkoppeling;
– Rapportage binnen 2 werkdagen;
– Qmunity, sector specifieke experts.

Er zijn bij Q-Assessments 5 vormen van assessments:

– E-Assessment
– Selectie Assessment
– Ontwikkel Assessment / Potentieelbeoordeling
– Loopbaan Assessment
– Executive Assessment
– Teamanalyse / Groepsassessment

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze assessments? Klik dan op één van bovenstaande assessments voor meer informatie of neem contact met ons op via 088-8832188.

E-Assessment
Een E-Assessment van Q – Assessments bespaart tijd én geld. U krijgt snel inzicht in de persoonlijkheid en intellectuele capaciteiten van kandidaten en medewerkers. Zodat u snel een besluit kunt nemen bij selectieprocedures en ontwikkeltrajecten.

Uw voordeel met een E-Assessment bij Q – Assessments:
– Uitgebreid assortiment aan testen van meerdere testleveranciers;
– Objectief advies over keuze online vragenlijst;
– Niet gebonden aan een locatie of tijdstip;
– Maximaal anderhalf uur aan het werk;
– Te combineren met (telefonisch/ online) interview;
– Uitgebreid netwerk aan Qmunity assessoren;
– Direct online rapportage
– In combinatie met interview doorlooptijd rapport max. 1/2 werkdag;
– Snel en degelijk kandidaten vergelijken;
– Objectieve input voor persoonlijk ontwikkelplan.

Een E-Assessment is een snel en efficiënt hulpmiddel dat u kunt inzetten bij in-, door- en uitstroom. Met een E-Assessment van Q – Assessments krijgt u inzicht in de persoonlijkheid, capaciteiten en motivatie van een medewerker of kandidaat. Een overzicht van alle beschikbare vragenlijsten is te vinden onder Q-tools. De rapportages zijn direct online beschikbaar. Het is mogelijk om een E-Assessment te combineren met een telefonisch of online interview door een van onze adviseurs. Ook kan een community assessor worden ingeschakeld om u desgewenst live te ondersteunen.

Selectie assessment
Het selectie assessment (ook wel assessment center genoemd) is een testmethodiek die in werving- en selectieprocedures de geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie toetst. Tevens wordt het assessment gebruikt om inzicht te krijgen in individuele kwaliteiten en om opleidings- en trainingsadviezen te kunnen bepalen. De gevolgen van het aannemen van een ongeschikt persoon op een sleutelpositie zijn aanzienlijk. Een selectie assessment of geschiktheidsonderzoek biedt de benodigde zekerheid voor het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie en verhoogd de slagingskans van een werving en selectietraject met een significant niveau.

Werkwijze bij selectie assessment
Op basis van intensief contact met de opdrachtgever over de strategische koers van de organisatie en de gewenste rol van de (toekomstige) medewerker daarin, worden tijdens het selectie assessment zowel parallellen als discrepanties tussen de persoon en de functie/organisatie geanalyseerd. Q-Assessments gebruikt daarbij diverse soorten tests afhankelijk van de precieze vraag. Meestal zijn een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentests, motivatie- en waarden onderzoek, simulaties en een interview onderdeel van het selectie assessment.

Resultaat selectie assessment
De bevindingen worden binnen 2 werkdagen samengevat in een concrete en heldere rapportage. Het advies is duidelijk en laat weinig ruimte voor vrije interpretatie. Een selectie assessment levert meer op dan alleen de juiste persoon voor de organisatie. Het biedt u een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, competenties, ontwikkelpunten en motivatie van de persoon. Hiermee wordt het inwerktraject specifieker en efficiënter én zijn de resultaten direct toepasbaar in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer uitleg of om direct een selectie assessment in te boeken op 088-8832188.

Ontwikkelassessment / Potentieelbeoordeling
Wat maakt iemand een potentiële kandidaat voor toekomstige functies? Op welk onderdeel moet iemand worden bijgeschoold? Het strategisch vormgeven van de personeelsplanning is een onderwerp dat tegenwoordig hoog op de HR agenda staat. Een ontwikkelassessment (ook wel development center genoemd) brengt de competenties, kwaliteiten en drijfveren van een medewerker in kaart. Dit maakt het voor mogelijk uw medewerker in te zetten op een plaats in de organisatie waar deze het beste tot zijn recht komt. Dit leidt tot een verhoging van efficiency en performance voor het individu en de organisatie.

Werkwijze Ontwikkelassessment
Bij potentieelbeoordeling of ontwikkelassessment wordt het potentieel van de medewerker getoetst m.b.v. diverse psychologische tests aan een in de toekomst te behalen niveau en richting. Het gaat hier doorgaans om een vraag op lange termijn. Daarnaast worden de ontwikkelmogelijkheden voor de betreffende medewerker en diens drijfveren geanalyseerd, om zo het beste uit zichzelf te halen. Evenals het selectie assessment bestaat het ontwikkelassessment uit een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentests, motivatie- en waarden onderzoek en een interview. Meestal wordt aanvullend een 360graden feedback vragenlijst uitgezet. Hierbij wordt de omgeving van de kandidaat bevraagd op vertoond gedrag.

Resultaat Ontwikkelassessment
De bevindingen worden binnen 2 werkdagen samengevat een concrete en heldere rapportage. Gefundeerde en realistische uitspraken over groeipotentieel op gebied van denkkracht, werkstijl, communicatie en eventueel leidinggeven worden grafisch en tekstueel weergegeven. De rapportage is direct te benutten voor kandidaat en werkgever. Het aangeboden resultaat is meer dan 2 jaar geldig en biedt voldoende aanknopingspunten om zelfstandig de performance te verbeteren. Op verzoek kan Q-Assessments middels de coaches uit de Qmunity ondersteunen bij het opstarten en monitoren van de ontwikkeling.

Zelf ervaren hoe Q-Assessments werkt? Neem dan contact op via tel. nr. 088-8832188.

Loopbaan assessment
Kiest u voor leidinggeven of kiest u voor de inhoud van een staffunctie? Welke baan het beste bij u past, is typisch een vraag voor een loopbaan assessment. De vraag die hierbij centraal staat, is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien uw drijfveren, persoonlijkheid en competenties.

Werkwijze bij loopbaan assessment
Een loopbaan assessment heeft vaak een vrij open doelstelling maar het is ook verstandig om een duidelijke vraagstelling op te stellen. Als een medewerker geen commerciële affiniteit heeft, is het zinloos om hier in het assessment toch tijd aan te besteden. Het beste is om het assessment te focussen op een aantal richtingen (bijvoorbeeld leidinggevend, commercieel of inhoudelijk accent). Tijdens het loopbaanonderzoek worden de motivatoren, demotivatoren, ambities en kenmerkende persoonlijke eigenschappen onderzocht. Samen met het met het werk- en denkniveau en competenties van een medewerker bepalen deze in welke functie, omgeving en organisatie de kandidaat het beste floreert. Q-Assessments gebruikt hierbij diverse tests en interviews. Q-Assessments maakt hier gebruik van de multitrait-multimethod matrix voor een optimaal resultaat.

Resultaat loopbaan assessment
Na afloop van het loopbaan assessment ontvangt de opdrachtgever binnen 2 werkdagen een uitgebreide tekstuele en grafische weergave van de resultaten. Er wordt gefundeerd en betrouwbaar inzicht gegeven in de kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en ambities van de persoon. Het advies bevat altijd een duidelijke richting. Ook wordt concreet aangegeven wat de te nemen stappen zijn in de loopbaan van de kandidaat. De uitkomsten kunnen tevens als basis dienen voor een loopbaanbegeleidingstraject.

Meer weten over een loopbaan assessment? Neem dan direct contact met op met één van onze adviseurs op 088-8832188.

Executive Assessment
Het topmanagement is één van de belangrijkste succesfactoren van een organisatie. In een tijd dat bestuurders en directieleden hun prestaties onder steeds grotere druk moeten leveren, is het belangrijk om voorafgaand aan de aanstelling van een topmanager risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Maar hoe bepaalt u als directie, Raad van Commissarissen of nieuwe eigenaar de kwaliteit van het topmanagement? En hoe wordt deze op termijn gewaarborgd? Middels een executive assessment wordt ondersteuning geboden bij deze essentiële vragen en de daarmee samenhangende besluiten. Een executive assessment is een volledig maatwerk programma wat in overleg wordt samengesteld.

Werkwijze Executive assessment
Een van onze senior adviseurs komt langs om met alle betrokken partijen de vraag en het doel volledig helder te krijgen. Uw aanvraag wordt uiterst discreet behandeld. Deze gesprekken vormen samen met online analyse middelen de basis voor een maatwerk assessment waarin alle benodigde onderdelen op basis van de mulitrait-multimethod matrix aan bod komen. Nadat opdrachtgever akkoord geeft voor deze aanpak, zal dezelfde senior adviseur in samenwerking met een ervaren collega het assessment uitvoeren. De samenstelling bestaat uit een psycholoog en een bedrijfskundige. Het programma en de onderdelen zijn volledig afhankelijk van de vraag en de gekozen strategie. De tijdsduur varieert van een halve dag tot maximaal 2 dagen. Na afloop van het assessment biedt Q-Assessments nog twee vervolg bijeenkomsten aan waarin opgedane inzichten worden benut voor verdere ontwikkeling.

Resultaat Executive assessment

De bevindingen worden binnen 2 werkdagen weergegeven middels een uitgebreide mondelinge en schriftelijke rapportage. De kans op succes neemt hiermee significant toe. Een succesvolle benoeming of benutting van kwaliteiten resulteert vaak in een groter economisch rendement van de onderneming. Door de vervolg bijeenkomsten wordt het rendement van deze investering geoptimaliseerd.

Direct executive assessment inplannen? Reageer hier.

Teamanalyse / Groepsassessment
Teams kunnen op efficiënte wijze samengesteld worden door het talent en de ontwikkelpunten van teamleden te analyseren n en deze te combineren naar behoefte van de teamsamenstelling. Het samenstellen van goed functionerende teams is essentieel voor het uiteindelijke (financiële) resultaat van organisaties. In de praktijk ligt de focus echter vaak op individuele personen en minder op het team als geheel.

Een teamanalyse is een assessment van een afdeling of (management)team waarbij de leden zowel in groepsverband als individueel tests afnemen, geïnterviewd worden en opdrachten uitvoeren. Op deze manier wordt inzicht verkregen in onder andere:
– De individuele persoonsprofielen
– Specifieke talenten en capaciteiten
– De diverse processtadia van het team
– Focus op taak versus focus op mens
– Complementaire en contra productieve competenties
– Aandachtspunten en ontbrekende kwaliteiten
– De verschillende teamrollen en managementstijlen
– Manier van samenwerken
– Concrete ontwikkeladviezen
– Opleidings- en trainingsadviezen

Een teamanalyse is dan ook een nuttige oplossing bij vragen omtrent:
– Leiderschap: ontwikkelen effectieve managementstijl
– Werkplezier: meer energie en elan bij meerjarenplanning
– Efficiency: bij tegenvallende teamprestaties
– Conflicten: persoonlijkheden die botsen – werken in de regel niet goed samen
– Recruitment: welke competenties ontbreken en zijn benodigd voor succes?
– Reorganisatie: herinrichting van een afdeling
– Fusie: voor synergie tussen 2 organisaties

Werkwijze teamanalyse
Q-Assessments werkt conform de bewezen ‘A-B-C’ methodologie. Dit bestaat uit 3 fases: Analyse, Bespoke Measurements en Create results.
Analyse
Voor aanvang van een teamanalyse of groepsassessment vind uitvoerig contact plaats tussen de opdrachtgever en Q-Assessments. De vraag, het probleem en het gewenste resultaat worden uitvoerig geanalyseerd. Hierbij worden ook de historie, toekomst en omgevingsfactoren zoals de cultuur van de organisatie en het team in kaart gebracht.
Bespoke Measurements
De invulling van het traject is afhankelijk van het vraagstuk en het gewenste resultaat. Op basis van de analyse wordt bepaald welk meetinstrument het meest effectief is om het resultaat te bereiken. Standaard onderdelen zijn individuele- en groepsinterviews, een waarden onderzoek en individuele vragenlijsten. Daarnaast is het mogelijk een groepsopdracht in te zetten en gebruik te maken van digitale rollenspellen op gebied van leidinggeven, samenwerken en / of communicatie. Vanuit Q-Assessments zijn er meerdere adviseurs dit traject begeleiden. U heeft een vast aanspreekpunt gedurende het traject.
Create Results
Op basis van de metingen verricht in bovenstaande fase worden in overleg met de opdrachtgever en de individuele deelnemers de resultaten besproken. Q-Assessments maakt een plan de campagne voor het realiseren van het gewenste resultaat. Na afstemming met de opdrachtgever wordt het plan met de Qmunity, met daarin meestal een coördinerende rol voor Q-Assessments, uitgevoerd.

Kortom, bent u op zoek naar een bureau dat professioneel en resultaatgericht werkt op gebied van teamanalyse en groepsassessments? Neem contact op met Q-Assessments.