In elke organisatie beslissen mensen over mensen. Een sollicitant aannemen of afwijzen, een zittende medewerker wel of niet laten doorgroeien of interveniëren in een (stagnerende) loopbaan. Deze besluiten raken individu én organisatie. Uiteindelijk bepalen personele beslissingen hoe succesvol uw organisatie is.

Meer informatie

Als men de 80-20 regel toepast op recruitment, blijkt dat 20% van de aangeworven kandidaten voor 80% van de resultaten zorgt. Meer dan ooit ligt de focus van bedrijven op het werven van deze toptalenten. Door de huidige economische omstandigheden is het echter ook noodzakelijk om talent in de organisatie te herkennen en te benutten.

Meer informatie

Bij het invoeren van competentiemanagement worden de visie & strategie van uw organisatie vertaald in doelstellingen. Goed geïmplementeerd competentiemanagement verdient zich dubbel en dwars terug. Het zorgt voor helderheid en structuur in alle functies van de organisatie.

Meer informatie

Uw organisatie verandert. Zij groeit, vernieuwt of past zich aan. Niet meegaan en veranderen betekent stilstaan. In tijden waarin de technologische innovatie zo snel gaat, betekent het zelfs achteruitgaan. U kiest voor een ambitieuze strategie en zoals altijd is de realisatie van de strategie de grootste uitdaging.

Meer informatie

Met een training van Q-Assessments werkt u aan uw resultaat op een vernieuwende en inspirerende wijze. Vanuit persoonlijke gedrevenheid en zakelijke resultaatgerichtheid stimuleren we u om het beste uit uzelf, uw mensen en daarmee uit uw organisatie te halen.

Meer informatie

Een goede match tussen mens en werk is belangrijk. Zowel werknemer als werkgever hebben baat bij de optimale benutting van talenten en kwaliteiten. Organisaties bieden vaak verschillende mogelijkheden aan voor persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

Meer informatie

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en grip krijgen op het functioneren zijn de belangrijkste doelen van coaching. Vraagstukken en doelstellingen op het gebied van coaching hebben te maken met het beter, gemakkelijker, plezieriger en professioneler handelen in het ‘hier-en-nu’, in de context van werk- en privéleven.

Meer informatie

Q-Assessments heeft in de loop der jaren een geavanceerde methodiek voor werving en selectie ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op snelheid, samenwerking, maatwerk en kwaliteit. Q-Assessments richt zich met name op management- en directiefuncties.

Meer informatie